Lähetystyö

Haluamme seurakuntana olla levittämässä Jumalan rakkautta Äänekoskelle ja aina maailman ääriin asti.

Seurakuntamme kannattama lähetystyöntekijä, Saija tekee työtä Kaukoidässä.

Seurakuntamme lähetysyhdyshenkilönä toimii Jaana Parhankangas. Hänen tehtäviinsä kuuluu yhteydenpito lähetystyöntekijäämme, kuulumisten välittäminen seurakunnalle sekä muut lähetystyöhön liittyvät kotiseurakunnan tehtävät.

Rukouslähetit
Seurakuntamme rukouslähetit ovat Ilkka ja Mari Hirvonen, jotka palvelevat Costa Blancan Vapaaseurakunnassa 15.9.2018 – 1.5.2019.

Vapaakirkon Näky: Jeesus tunnetuksi kautta maailman

Jumalan antaman lähetystehtävän huipentuma on kuvattu meille Ilmestyskirjan jakeessa 7:9, jossa suuri kansanjoukko palvoo Jumalaansa ja Jeesusta Kristusta, Pelastajaansa. Tässä suuressa joukossa on ihmisiä kaikista maista, kansoista, heimoista ja kieliryhmistä.


Mistä on kysymys?


Maat – Nykyisin uskovia löytyy kaikista maista. Joissakin maissa väestön enemmistö on kristittyjä, kun taas toisissa maissa kristityt ovat vähemmistönä, ja heitä vainotaan.

Kansat – Evankeliumi on saavuttanut monet kansat siinä määrin, että syntynyt seurakunta on vakiintunut, kasvaa ja evenkelioi naapurikansojaan, mutta 1,8 miljardia ihmistä ei ole vielä kuullut evankeliumia lainkaan.

Heimot – Useimmat maailmamme heimoista voivat palvoa Jumalaa niille kulttuurisesti sopivassa seurakunnassa, mutta monet saavuttamattomat etniset ryhmät odottavat vielä evankeliumia.

Kielet – 95% maailman väestöstä voi lukea Raamattua omalla kielellään, mutta 350 miljoonaa ihmistä odottaa yhä äidinkielistä Jumalan sanaa.