Tilitiedot

Seurakuntamme toiminta perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin. Kiitos, jos voit tukea toimintaamme!

Pankkiyhteys:

Seurakunnan yleinen tili
554301–20003283
IBAN FI42 5543 0120 0032 83
viitenumero: 20022

Lapset ja nuoret
554301–40016935
IBAN FI08 5543 0140 0169 35
viitenumero: 20022

Kiitos kun käytät viitenumeroa!
Se säästää pankkikuluja.